Tento blogpost bude takou mojou verejnou úvahou a prostriedkom na vypustenie myšlienok a úvah, ktorými sa posledné dni veľmi intenzívne zaoberám a začínam sa v nich strácať. Potrebujem to vyventilovať a dostať von.

Aký je súčasný stav

V súčasnej dobe predávame prostredníctvom Amazonu na 3 európskych trhoch: UK (1kg, 250g), DE (1kg, 250g) a IT (1kg, 250g). Predaje sú relatívne stabilné, nekolísajú smerom nahor (žiaľ) ale ani nadol (našťastie).

Projekt je financovaný vlastnými zdrojmi, bez externých zdrojov a investorov (nie len finančných ale aj časových či s know-how).

Využívame fulfiment od Amazonu.

V čom je problém

Problém vidím v stagnácií a čiastočne aj v platforme (predajnom kanále). Amazon je fajn, rieši problém so skladom, dokážeš osloviť celkom široké spektrum ľudí (záleží od produktu ale tiež optimalizácie listingu), nemusíš riešiť sklad, začať s predajom môžeš relatívne rýchlo. Na druhú stranu si limitovaný možnosťami a "slobodou" a tiež poplatky Amazonu sú dosť vysoké, čo značne ukusuje z marže a preto tlačí cenu produktu výrazne nahor.

1kg balenie Emily's Bean Coffee

Ak predávaš na Amazone, platíš mesačný fee (na jeden účet, bez ohľadu na počet marketplacov) + províziu z každého predaja (najvýraznejšia položka z celkovej ceny produktu) + samozrejme ak využívaš reklamný systém (bez ktorého je šanca na konverziu veľmi nízka) + nejaké drobné za fulfilment storage.

Si obmedzený tým, čo obsahom popisku produktu, dĺžkou titulku, možnosťami merania rôznych metrík, možnosťami propagácie a v neposlednom rade, ak využívaš čisto Amazon fulfilment, aj možnosťami ďalšej expanzie (vysvetlím ďalej). A v neposlednom rade, zákazník ktorý od teba niečo kúpi nie je tvoj zákazník. Je to zákazník Amazonu. Domnievam sa, že budovať silný brand na Amazone je takmer nemožné.

Preraziť súčasnú stagnáciu by šlo teoreticky zvýšením investícií do marketingu (Facebook, Google Ads). Pri súčasnej marži za súčasnej ceny však veľa priestoru na nejakú extra reklamnú kampaň nevidím. CAC (Cost of Customer Acqusition) by bolo príliš vysoké.

Cestou ako z toho von by mohla byť zmena platformy. Inými slovami, vydať sa takou cestou štandardného eshopára - založiť eshop a produkty niekde externe fulfilmentovať. Prevádzka vlastného eshopu + nezávislého fulfilmentu prináša omnoho viac slobody a možností ako z hľadiska expanzie tak rôznych akcií, optimalizácií a metrík. Na druhú stranu, úplné vylúčenie Amazonu by znamenalo zúženie dosahu (vďaka Amazonu predávame v DE, UK a IT). I keď aj to by šlo riešiť napr. tým, že by som Amazon úplne nezrušil, len ho o nový eshop doplnil, pričom ten by sa stal hlavným predajným kanálom. Dosiahli by sme zníženia nákladov - predovšetkým poplatkov / provízií z každého predaja ktoré si Amazon berie, tým by sme mali lepší priestor na prácu s cenou, jej znížením či zatraktívnením, prípadne by zostávalo viac prostriedkov k investícií do marketingu. Taktiež by sme dokázali vytvárať rôzne bundles (balíčky), vernostné ponuky, personalizované ponuky, remarketing atp.

250g balenie Emily's Bean Coffee

Problémom však je, že sa mi moc nechce uberať takýmto eshopárskym smerom. Nechcem byť taký bežný eshopár, nechcem tráviť čas budovaním eshopu, ladením popiskov, produktov, hľadať návštevnosť, riešiť SEO, obchodné podmienky, ladiť procesy objednávky atp. Skrátka a jednoducho... nechcem byť eshopár. Neviem efektívne spravovať a kreatívne vytvárať reklamy na FB či Google Ads. Áno, je logické si na to najať niekoho, kto tomu rozumie a je to jeho chlieb každodenný, no v tento moment ho nedokážeme zaplatiť, resp. alokovať dostatočné množstvo financií na marketingové aktivity ako také. Mal by teda taktiež len obmedzené možnosti.

Oveľa viac ma však už dlhodobo láka skúsiť viac sa orientovať na B2B segment. Dodávať našu kávu priamo do firiem a do kancelárií. Láka ma predstava obchodných zástupcov ktorí by našu kávu ponúkli firmám na bázi pravidelných (mesačných) dodávok priamo do kancelárie. V tomto smere mám už vypracovaný provízny systém odmien pre predajcov, s celkom zaujímavou výškou provízie za každý uzatvorený contract, na základe jeho výšky (tá sa odvíja od počtu odoberaných kusov).

Moja predstava je (možno naivná) taká, že obchodný zástupca osloví rôzne organizácie a firmy s ponukou dodávok našej kávy na mesačnej báze do ich kancelárie. V prípade, že contract uzavrie, obdrží províziu na základe výšky contractu a firme budeme mesačne dodávať objednané množstvo kávy. Buď priamo z pražiarne, alebo z fulfilmentu.

Ďalšia možnosť ktorá ma v rámci expanzie značky láka je dostať sa do retailu / maloobchodu. Dostať našu kávu na pulty napr. špecializovaných coffee & tea shopov. Ďalším mojím snom je dostať našu značku okrem EU aj do USA. To sú však ambície mimo súčasných možností.

A čo ďalej, alebo ktorým smerom sa vlastne vydať

Mám teda dilemu... kam investovať energiu (a teda aj peniaze) a ktorým smerom, ktorou cestou sa vydať? Tých možností finančných investícií nie je veľa, musím preto dôkladne kalkulovať a premýšľať, ktorým smerom sa orientovať.

Zotrvať na Amazone a investovať viac do online reklamy?

Vlastný eshop + externý fulfilment a zrušenie Amazonu?

Vlastný eshop s externým fulfilmentom a Amazon ponechať?

Nájsť obchodných zástupcov a orientovať sa viac na B2B?

Nájsť do firmy externý kapitál / investora a rozbehnúť to na viacerých frontoch?

Aký je cieľ

Cieľom značky Emily's Bean Coffee nie je len predaj kávy. Naším cieľom je vybudovať sieť kaviarní pod touto hlavičkou, trúfam si povedať, dotiahnuť to celé až na franchízu. Nápad a celý koncept ako by to malo vyzerať je v mojich myšlienkach a postupne som ho začal dávať na papier. K tomu však je potrebné naboostovať predaje našej kávy na maximum. Alebo... nájsť externý kapitál...

Záver

Ak ťa niektorá z myšlienok oslovila a videl by si príležitosť ako sa realizovať, budem rád keď sa mi ozveš. Napríklad, si webmaster? Dokážeš vytvoriť, spravovať a udržiavať eshop? Alebo si marketér, PPCčkar, brand či business konzultant? Chceš sa stať obchodníkom / sales agentom (angličtina alebo nemčina podmienkou)? Si junior a chceš získať prax?

 Rovnako uvítam akékoľvek názory či rady k tomu, ktorým smerom by sme mali pokračovať a kam by sme mali usmerniť svoju energiu (časovú, finančnú). Cítim to aktuálne tak, že som na križovatke a zároveň v slepej ulici. Fakt neviem, ktorým smerom sa uberať, aby to malo za čo najmenšie náklady a úsilie maximálny efekt - Paretovo pravidlo 80/20. Zatiaľ mi z toho vychádza ten B2B segment, no ani predstava externého kapitálu nie je úplne na zahodenie.