Robert Kiyosaki napísal skvelú knihu Nefér výhoda, ktorá pojednáva o doležitosti finančného vzdelávania. Z knihy a bohužiaľ aj z každodennej reality vyplýva, ako málo sa na školách venuje finančnému vzdelávaniu, pretože ako Robert uvádza, nastal nový Vek informácií (s čím súhlasia aj autori svetového bestselleru Druhý věk strojů), ktorý vytriedal Priemyslový vek, čím došlo k významnej zmene finančných pravidiel. Táto kniha ťa nebude šetriť. Pozrieš sa pravde do očí a možno zistíš, že všetko čo ťa spoločnosť a škola naučila je dobré a užitočné pre niekoho iného, nie pre teba.


Kľučom k novému svetu, k svetu v ktorom dnes žijeme je vzdelanie. Ale pozor, nejde len o vzdelanie akademické a odborné, ale kľúčovým je vzdelanie finančné. Robert rozlišuje štyri možnosti voľby vzdelania podľa toho, v akom Cashflow kvadrante sa nachádzame (zamestnanec – Z, majiteľ malého podniku – S, majiteľ veľkého podniku – M a investor – I). Keď sa nad celou problematikou, spolu s autorom, zamyslíme hlbšie prídeme k výsledku, že štát a súčasný vzdelávací systém študentov pripravuje typicky pre kvadranty Z a S. Najbohatší a najúspešnejší ľudia sa však vyskytujú v kvadrantoch M a I. Čím sa dostávame k Pavlovmu reflexu v praxi, kedy možno zistíte, že tou cvičenou opicou alebo psom, ktorému dávajú pokyny „tí hore“, sa často stávate Vy sami.

Tradičným problémom súčasného vzdelávania je z veľkej časti absencia skúseností z reálneho sveta a prax. Študenti tak odchádzajú zo škol s množstvom teoretických vedomostí (ktoré sú často krát zastarané a nikdy ich nevyužijú) ale deficit praktických skúseností pre život im bráni, aby sa stali podnikateľmi a úspešnými osobnosťami.

V knihe sa dozvieš, ako zmeniť svoje reflexy a ako sa vymaniť zo stereotypov a dogmatov predávaných z generácie na generáciu a ako zmeniť situáciu okolo seba vo svoch prospech. Zistíš, že bohatstvo, láska a zdravie sa nevylučujú, ale naopak patria k sebe. Zistíš aj to, že žiť v hojnosti vytvára priestor a možnosti pre štedrosť a tiež, že čím viac dáš, tým viac dostaneš.

Robert na nás v knihe apeluje, aby sme prestali prijímať klam, že je nám osudom dané, aby sme celý život zápasili s financiami. Riešenie sa skrýva v nás, riešením je finančné vzdelávanie sa, po celý život.

Skutočná finančná kríza je totiž krízou vzdelávacieho systému, ktorý je príliš zastaraný a odtrhnutý od skutočného sveta.

A aké sú tie nefér výhody? Prečítaj si v jednom z bestsellerov od Roberta Kiyosakiho, ktorý bol napísaný v roku 2011, no aj napriek tomu je až mrazivo aktuálny a nadčasový. A čo ty, myslíš si, že sa nepotrebuješ finančne vzdelávať ?