V úvode ma kniha Od nuly k jedničce od Peter Thiel veľmi nezaujala. Peter Thiel bol spoluzakladateľom spoločnosti PayPal a Palantir. Ako jeden z prvých investoval do Facebooku, LinkeIn či SpaceX. Chcelo to len vydržať, začítať sa a naladiť sa na autorov štýl rozprávania a výkladu. Nakoniec z toho vzišiel skvelý zážitok a niekoľko cenných a zaujímavých myšlienok a poznatkov.


Kniha začína výzvou autora. Výzvou o skutočný posun od nuly k jednotke (analogia z binárnej sústavy). Čo to znamená? Úplne presne to vystihuje výrok: "... od poloviny 20. století došlo k výraznému pokroku pouze v případě počítačů a kominikací. Velkým úkolem dneška je nejen naplánovat, ale i vytvořit novou technologii, díky niž by 21. století bylo mírumilovnější a bohatší než to minulé. ".

Največšiu úlohu v tejto oblasti majú dnes tzv. startupy. Už to nie sú veľké globálne spoločnosti a korporácie, úlohu prinášať inovácie prevzali dnes hlavne startupy, ktoré sú následne častokrát po vyriešení problému ktorý si vzali za svoj (a za predpokladu že uspeli) odkúpené a začlené do týchto korporácií.

No nie všetko je také ružové ako by sa mohlo zdať. Stačí, ak si spomenieme na internetovú bublinu ktorá tu bola v 90. rokov a vyvrcholila na prelome milénia. Zrovna v tomto období autor Peter Thiel spoluzaložil spoločnosť PayPal. Bol teda priamo v centre diania, v meke všetkých technologických startupov, v Silicon Valley.

Autor popisuje v čom je dobré mať monopol a ako monopolné spoločnosti prispievajú či škodia trhu, globálnemu i lokálnemu. Prečo je monopol dobrý a konkurencia zlá, prečo sa zamerať na to, ako byť monopolom a nie na konkurečný boj. Kde sú skutočné inovácie? Je skutočne to, čo na trh prinášaš posun od jednotky k nule alebo je to len slepé a nikdy nekončiace "vylepšovanie" už existujúceho? Čo je skutočná inovácia a teda posun od nuly k jednotke a čo len "bastlenie"? Tejto téme sa autor Peter Thiel venuje veľmi podrobne. Je potrebné pochopiť ako fungujú skutočné inovácie, ako funguje trh a ako premeniť startup na spoločnosť so skutočnou hodnotou ktorá bude generovať reálny prínos. Rada nad zlato? Budujte monopol, nie firmu na konkurenčnom trhu.

Upřednostníte-li krátkodobý růst před vším ostatním, zapomene si položit tu vúbec nejdůležitější otázku: Bude tento business existovat ještě za deset let? Samotná čísla vám ji nezodpoví, musíte se sami kriticky zamysled nad jeho kvalitativními rysy.

Akú vlastne máme perspektívu do budúcnosti? Ako možeme v dnešnom svete očakávať lepšiu budúcnosť keď ju nikto neplánuje?

Musím s autorom súhlasiť okrem iného aj v tom, že mám rovnako ako on pocit, že sme došli do bodu, kedy je nám všetkým tak dobre, že sa nikto nedíva do budúcnosti. V súčasnosti nám chýbajú vo svete inovátori, osobnosti akými boli Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison, Nicola Tesla či už takmer ako klišé znejúci Steve Jobs alebo Bill Gates. Dnes jediný kto ma napadne je Elon Musk. Mám pocit, že dnes nám chýba "ťah na bránu" a sústreďujeme sa práve na súčasný, čo najvyšší, finančný profit. A to nás degraduje a stagnujeme.

Podnikateľom je "zdorazňované, že vopred človek nemože nič vedieť, preto majú naslúchať prianiam zákaznikov, vyrobiť len produkt s najmenšou možnou funkcionalitou a iterovať osvedčené". Tento prístup mi mimochodom pripomína dej seriálu Silicon Valley :) Štíhlosť však nemože byť cieľom. Možno dosiahneš maximum v lokálnom meradle ale nepomože ti to dospieť ku globálnemu maximu.

Tým sa dostávame ku starej múdrosti s ktorou sa stretávam čoraz častejšie a tou je "peniaze robia peniaze".

Každému, kdo má, totiž bude dáno, a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. Matouš, 25:29

Aj tu platí tzv. Paretovo pravidlo (alebo pravidlo 80:20). Autor popisuje tzv. Mocninový zákon. Ako premýšľa investor a ako premýšľa majiteľ spoločnosti. Ako funguje rizikový kapitál, ako sa o tieto peniaze prihlásiť ale ako z nich tiež vygenerovať profit a reálne využiť. V závere kapitoly autor uvádza, že z hľadiska profitu a výnosu nie je nutné hneď zakladať spoločnosť (čo dnes robí každý). Ak vložíš do firmy svoje peniaze ako jediný, možeš mať 100% čistého majetku, no možeš mať aj 100% ničoho. Naopak, vlastnením čo i len 0,01% spoločnosti Google sa može rovnať čiastke presahujúcej miliony (dolárov). To je však už skor téma pre ďalšie štúdium investovania, napríklad do akcií a nie je cieľom tejto knižky.

Ak sa rozhodneš ísť cestou vlastnej spoločnosti či startupu, je veľmi doležité nespraviť kritickú chybu hneď na začiatku tejto cesty. Touto chybou je vlastníctvo spoločnosti, výkonná moc a kontrola. (Tu sa mi opeť vybavuje dej seriálu Silicon Valley). Aký je rozdiel v týchto troch pozíciách?

  • Vlastníctvo: kto je z právneho hľadiska majiteľom spoločnosti
  • Výkonná moc: kto zaisťuje každodenný chod firmy
  • Kontrola: kto oficiálne spoločnosť spravuje

O tom, ako by táto štruktúra mala vyzerať a ako dosiahnuť jej efektívnosti a bezpečnosti, aj s ohľadom na vstup možných investorov, správny a dozorný orgán, sa dočítaš v knihe. Autor okrem iného spomína aj to, ako zamestnancov v startupe viac zapojiť do fungovania firmy a "donútiť" ich obetovať firme viac než len svoj pracovný čas. Peniaze (a výplata) totiž nie sú všetko, predovšetkým v startupoch.

Neoddeliteľnou súčasťou fungovania firmy je samozrejme marketing. Bez toho to vo vetšine prípadov bohužiaľ nejde. Autor popisuje ako si vypočítať náklady na získanie každého jedného klienta, vypočítať si profit ale tiež aké marketingové možnosti (internet, televízia či virálny marketing) sú vhodné či nevhodné pre rozne typy firiem a ako premýšľať nad efektivitou marketingu.

Záver knihy patrí porovnaniu človek vs. stroj a zachovania či nahradenia ľudskej pracovnej sily (napríklad robotikou). Autor popisuje svoj pohľad na problematiku zániku či nahradenia pracovných miest robotmi. Je veľmi zaujimavé vidieť ďalší názor na túto tématiku a je určite prínosný pre dotvorenie si celkového obrazu tejto otázky.

Rovnako bude v budúcnosti veľmi doležitá ekologickosť technologií a priemyslu. I v tejto otázke autor najprv ponúka pohľad do minulosti čo sa týka oblasti ekologie, zelenej energie a úspečnosti roznych spoločností a postoju vlád a ľudskej spoločnosti k tejto problematike.

Žádný sektor hospodářství nebude nikdy tak důležitý, aby pouhá přítomnost v něm stačila na vyhodování skutečně úspěšného podniku."

Záver

Aj napriek svojmu krátkemu rozsahu (necelých 180 strán) je kniha veľmi zaujímavým úvodom do problematiky startupov a toho, ako sa stať globálnym hráčom a predovšetkým inovátorom. Invotárom, akých dnešná doba potrebuje priam až kriticky. Inovátorom, akým je napríklad Elon Musk. Kniha ti ukáže ako myslieť globálne, dlhodobo a nie len pre momentálny zisk. Autor stál na oboch stranách rieky - aj na strane zakladateľa veľmi úspešného globálneho startupu tak na strane úspešného investora a majiteľa spoločnosti. Autorov štýl je možno nie úplne pútavý a mne osobne chvíľu trvalo naladiť sa na jeho štýl, no stojí to za to. Kniha je vhodná nie len pre zakladateľov či majiteľov existujúcich startupov, ale aj pre majiteľov štandardných firiem (napríklad s víziou expanzie alebo posunutia sa z lokálnej úrovne na globálnu, alebo s víziou skutočných inovácií) ale aj pre študentov či potencionálnych investorov.

Vďaka svojmu relatívne krátkemu rozsahu čas ktorý knihe obetujete rozhodne nebude stratený.