Názov knihy je mierne zavádzajúci - hovorí o pozitívnom leaderovi čo može evokovať, že kniha je určená pre managerov, podnikateľov, majiteľov firiem, proste leaderov. Nie je to však úplne pravda, podobne ako v prípade knihy Vědomý business od Freda Kofmana. O čom teda kniha s podtitulom "Jak energie a štěstí pohánějí špičkové týmy na cestě k úspěchu" je?


V úvode musím poznamenať ešte jednu vec a to, že česko-slovenských autorov nemám moc v obľube a o to viac v žánre motivačnej literatúry, či literatúry o podnikaní. Narazil som však na FB na niekoľko videí s Honzom Mühlfeitom, prečítal som si niekoľko recenzií a rozhodol sa, že dám Pozitivnímu leadrovi šancu.

Zo začiatku sa mi kniha čítala veľmi ťažko. Bolo to priam utrpenie a vážne som zvažoval, že ju ani nedočítam. No zrazu prišiel boom a už to išlo a nešlo to zastaviť.

Úvod knihy začína práve leadershipom, jeho definíciou a najčastejšími chybami leadershipu. Tu autor prvý krát použije spojenie "pozitívna psychologia". Veľmi doležitý termín, ktorý je z mojho pohľadu nosnou myšlienkou a témou celej knihy.

Autor popisuje čo to pozitívna psychologia je, jej vznik aj to, ako má šťastie vplyv na výkon firmy, zamestnancov, schopnosť odolávať stresu, ako zvyšuje predaj, úroveň kreativity a v neposlednom rade aj produktivitu.

V súvislosti s pozitívnou psychologiou autor definuje tzv. 4M pozitívneho leadershipu:

 • Miesto (úspech vs. šťastie)
 • Misia (vízia / osobní vízia)
 • My (silné stránky)
 • Metody (riadenie energie)

K tomu, aby si bol schopný dosahovať lepších výsledkov ty sám ale aj tvoji ľudia v tvojom tíme (áno, musíme sa držať toho, že ide o knihu o leadershipe :) ) je doležité sebauvedomenie, dokázať si odpovedať na otázku "KTO SOM?". Dokázať si odpovedať na otázky ako:

 • v čom vynikám?
 • čo mi chýba?
 • aké sú moje najvačšie úspechy?
 • aké sú moje chyby?
 • aká je moja motivácie?
 • aké sú moje priority?
 • a ďalšie.

Kľúčovou myšlienkou je, nesnaž sa meniť alebo naprávať svoje slabé stránky a to, čo ti ide najmenej, to, v čom si najmenej dobrý. Úspešní poznajú svoje silné stránky a to je to, na čo sa musíš zamerať a na čom začať aktívne pracovať. Neplytvaj svojim časom, schopnosťami, peniazmi nad snahou o nápravu či riešenie slabín, slabých stránok. Investuj tieto prostriedky do zlepšovania (nie len) svojich silných stránok.

Ľudia ktorí v práci nevyužívajú svoje silné stránky neradi chodia do práce, majú viac negatívne než pozitívne interakcie s kolegami, zaobchádzajú nevhodne so zákazníkmi, podávajú podpriemerné výkony, zažívajú minimum pozitívnych a tvorivých okamihov. Na druhej strane, ľudia, ktorí pri práci maximálne využívajú svoje silné stránky chodia do práce radi, majú pozitívne interakcie s kolegami, so zákazníkmi zachádzajú veľmi dobre, podávajú nadpriemerné výkony a zažívajú oveľa viac pozitívnych a kreatívnych okamihov.

Ľudia, ktorí dostanú príležitosť využívať v práci svoje silné stránky sú nie len že úspešnejší v oblasti materiálnej, teda produktivite a výkonnosti, ale sú tiež šťastnejší a zdravší.

Ako sa teda stať špičkovým lídrom? Stav na faktor emočnej inteligencie. Čo to je a ako na to sa dozvieš v knihe.

Odomykanie silných stránok a práca na autenticite

Vieš, aké sú tvoje silné stránky v roznych oblastiach života? Nie len po pracovnej stránke, ale aj osobnej, partnerskej, spoločenskej. Vieš, na ktorých silných stránkach musíš pracovať a ktorých slabších sa vzdať? Málokto z nás to dokáže povedať objektívne a s istotou. Možeš sa o to pokúsiť no do akej miery budeš objektívny, ak nedostaneš spatnú vazbu?

V knihe sa preto dozvieš, aké nástroje možeš použiť k tomu, ako si vypracovať profil svojich silných stránok.

Okrem nástrojov popísaných v knihe, možeš využiť veľmi užitočnú metodu a tou je získanie priamej spatnej vazby od svojho okolia, kolegov, rodiny či priateľov. Autor popisuje niekoľko sposobov ako na získanie a vyhodnotenie takejto spatnej vazby.

OK, mám zoznam svojich silných a slabých stránok. Ale čo ďalej? Potrebuješ akčný plán využívania a trénovania svojich silných stránok. Sposobov je niekoľko a mimo to, v knihe nájdeš aj praktické cvičenia ktoré ti pomožu.

O autenticite som už na blogu písal a to v recenzií knihy Vědomý business od Freda Kofmana. O autenticite z pohľadu vlastností pozitívneho lídra sa dozvieš viac v knihe. Autor popisuje stratégie ako sa stať autentickým a charizmatickým lídrom a ako pracovať na tejto doležitej vlastnosti.

Vytváranie supertalentovaných týmov

V tretej kapitole prvej časti knihy sa autor zameriava na prácu týmov a vytváraniu týmov na základe silných stránok a vlastností jednotlivých členov týmu.

V kontexte so silnými stránkami jednotlivcov, aké sú týmy založené na silných stránkach jednotlivých členov (v porovnaní s inými týmami ktoré nie sú založené na silných stránkach jednotlivcov):

 • týmy, sústrediace sa každý deň na využívanie silných stránok svojich členov majú o 12,5% vyššiu produktivitu
 • týmy, ktoré dostávajú spatnú vazbu ohľadom svojich silných stránok majú o 8,9% vyššiu ziskovosť
 • svoje silné stránky členovia týmu využívajú 75% pracovného času
 • týmy s vysokou úrovňou angažovanosti vykazujú o 37% nižšie hodnoty absencie
 • vysoko angažované týmy majú o 12% vyššie skore spokojnosti zákazníka
 • miera fluktuácie medzi zamestnancami ktorí dostávajú pravidelnú spatnú vezbu ohľadom svojich silných stránok je o 14,9% nižšia.

Ako teda vytvoriť tým na základe silných stránok, ako rozložiť sily a moc v takomto týme aby bol vyrovnaný a dosahoval svojho najvyššieho potenciálu a ako ďalej rozvíjať silné stránky svojich členov? To sa dočítaš v knihe.

Koučovanie a vedenie takéhoto supertalentovaného týmu si žiada aj špeciálny prístup.

Tradičné mentorovanie (alebo školenie, poradenstvo či konzultácie) vkladajú do ľudí rady, informácie, obsah. Koučovanie naopak z ľudí vyťahuje schopnosti, ktoré v sebe už majú.

Existuje preto niekoľko princípov ktoré je dobré nasledovať a nástrojov ako na to dosiahnuť. Viac do detailov ich popisuje autor v závere tejto kapitoly.

Osobná misia / vízia

Aká je tvoja osobná misia? Aké je tvoje "PREČO"? Tvoja misia je základným kameňom celej tvojej existencie, je to tvoj sľub sebe samému, tvojej rodine, tvojej firme, odvetviu, ľudskej spoločnosti ale aj celému svetu. Je prejavom toho, o čo ti v živote vlastne ide, vrátane toho, ako sa rozhoduješ a kade vedieš svoje hranice.

Sformulovanie vlastnej misie založenej na dobrých, zdravých zásadách má pre nás množstvo prínosov:

 • umožňuje nám zamerat svoju energiu na osobné priority a záujmy (jedno z tajmostiev úspechu Arnolda Schwarzennegra)
 • dáva nám priestor k rozvoju svojich silných stránok a talentov
 • posobi ako neviditeľná ruka, ktorá nás vedie na ceste
 • umožňuje nám pracovať v súlade s našimi základnými hodnotami a životnými názormi (mega point)
 • a ďalšie ktoré nájdeš na strane 107

Na ceste za definovaním si vlastnej osobnej vízie či misie s maximálnym uplatnením svojho potenciálu určite narazíš na problém: zamestnanie, kariéra či povolanie? Čo je pre mňa na ceste k naplneniu svojho potenciálu najlepšia voľba?

Tieto závery vychádzajú zo štúdie dr. Amy Wrzesnieskej, odborníčky na psychologiu z Yaleovej univerzity.

 • Zamestnanie: Ľudia ktorí len chodia do zamestnania vnímajú prácu ako povinnosť, prostriedok k dosiahnutiu určitého cieľa, ktorým je obvykle výplata, ktorá im umožní financovať ich životný štýl a zábavu vo voľnom čase. Pracujú, pretože musia, ich motiváciou nie je naplňanie zmyslu života alebo dobro firmy, či spoločnosti ako celku. Prácu odvedú, ale táto každodenná drina nemá pre ne žiadny vyšší zmysel a nemožu sa dočkať víkendu či dovolenky.
 • Kariéra: Ľudia, ktorí si zvolili nejakú profesnú dráhu a chcú si vybudovať kariéru sú motivovaní potrebou dostať sa vyšie a uspieť. Sú najspokojnejší ked vyhrávajú a tešia sa na ďalšie povýšenie v rámci hierarchie, zvýšenie platu alebo iný prejav rastu prestíže a moci. V práci dokážu byť angažovaní, ale ich motivácia može rýchlo klesnúť, pokiaľ sa im nebude dariť stúpať k vysnívaným výšinám tempom, aké si predstavujú.
 • Povolania: Ľudia, pre ktorých je ich práca niečim viac, je pre nich poslaním, povolaním, považujú samotnú prácu za cieľ. Svoju prácu skutočne milujú. Vonkajšie odmeny (peniaze či povýšenie) sú pre nich doležité, ale ta pravá motivácia u nich vychádza zvnútra. Práca je pre nich prejavom ich samých a zdojom spokojnosti. Je pre nich výsadou, nie povinnosťou.

Do ktorej skupiny patríš ty, alebo by si chcel patriť?

Stav Flow

Pri akej činnosti strácaš pojem o čase? Robíš túto činnosť pravidelne?

Byť do nejakej činnosti ponorený a pohltený natoľko, že sa naše vnímanie času úplne vytratí a zrazu zistíme, že aj keď nám to prišlo ako chvíľa, ubehlo kľudne aj niekoľko hodín. Naša pozornosť bola natoľko sústredená na to, čo sme robili, že pre nás všetko ostatné prestalo existovať a nevnímali sme nič iné.

Psycholog Mihaly Csikszentmihalyi tento stav definoval ako "flow" - plynutie.

Podľa Csikszentmihalyiho sú ľudia najspokojnejší práve v stave flow, ktorý sám popisuje takto:

Byť úplne zapojený do činnosti pre ňu samotnú. Ego zmizne. Čas letí. Každá aktivita, pohyb a myšlienka nevyhnuteľne vyplávajú ze predchádzajúcej. Je to ako hrať jazz. Zapájate sa celou bytosťou a používate svoje schopnosti až do krajnosti.

Do stavu flow sa obvykle dostaneme vo chvíli, kedy sme v rovnováhe medzi náročnosťou úlohy alebo činnosti a úrovňou našich schopností a vedomostí. Pre teba, ak si v postavení lídra, by malo byť jednou z priorít využívať stav flow u členov svojho tímu v maximálnej možnej miere a prisposobovať či zadeľovať im také úlohy (podobne ako napríklad vo firmách ako je Microsoft či Toyota), ktoré ich dostanú do stavu flow. O tom ako to dosiahnuť sa dozvieš viac detailov v knihe.

Vízie, sny a ich premieňanie na skutočnosť

Transformační líder dokáže podnítit emoce, rozdmýchat zápal svých lidí, získat si jejich důvěru a respekt. Transformační líder inspiruje. Manažer na druhou stranu jen řeší každodenní provozní záležitosti... Manažer plánuje.

Všetci chceme viac, všetci chceme býť úspešní, chceme byť bohatí, mať sa lepšie. No takmer nikto nedokáže presne definovať ČO je to viac, ČO VIAC, čo presne znamená byť úspešný, čo je byť bohatý, o KOĽKO VIAC peňazí chceš, čo je to mať sa lepšie?

Chýba nám konkrétna vízia, konkrétny sen. Chceme dosahovať úspechy ale nedokážeme si ich ani len predstaviť, vizualizovať a ani jasne a konkrétne definovať.

Kam potom kráčaš? Ako potom vedieš svoj život a svoje každodenné kroky a činy, ak nevieš kam chceš ísť a čo vlastne chceš? Arnold Schwarzenegger raz povedal, že za každým jeho úspechom v živote (a bolo ich naozaj obrovské množstvo!) bola jeho presná a konkrétna vízia. Presne vedel a videl (dokázal si to predstavit a vizualizovať) čo chce dosiahnuť, kam sa chce dostať a čo potom. Preto vedel čo musí každý deň spraviť a ako to musí spraviť aby sa dostal do svojho cieľa.

Snívaj, predstavuj si! Zatvor oči a vytvor si jasnú víziu, jasnú a zreteľnú predstavu toho čo chceš, kde chceš byť, čo chceš dosiahnuť. Buď konkrétny, abstraktný, predstavuj si konkrétne veci, miesta a čísla. Venuj svojmu snívaniu každý deň aspoň pár minút. Vytvor si víziu a začni na nej pracovať. A začneš sa približovať k svojmu cieľu a k naplňovaniu svojich vízií. Sny sa začnú stávať skutočnosťou.

Pretože inšpirácia je k dosiahnutiu tvojej vízie a naplneniu tvojho potenciálu nevyhnutná, v praxi budeš možno potrebovať zo začiatku trochu nakopnúť. Inšpirácia a motivácia totiž nie je jedno a to isté.

Tvoja inšpirácia je vnútorný ťah, ktorý udržiava tvoj smer na ceste k budúcnosti po ktorej túžiš. Motivácia je vnútorný tlak aby si sa vyhecoval ku každodenným úlohám a krokom, ktoré na tejto ceste musíš zvládnuť, aby si k tomuto cieľu skutočne došiel.

Riadenie energie, vyhorenie, stres

Zažil si už pocit, kedy si večer zistil, že si so silami totálne v ... koncoch? A ráno sa prebúdzaš ešte viac zničený, unavený, deprimovaný a nasr...hnevaný na svet než večer?

Či už v biznise, v rodinnom živote alebo v sociálnych kruhoch (nie sieťach), všetci sa ponáhľame v snahe natlačiť do jedného dňa toho čo najviac. V skutočnosti je ale efektivita nášho výkonu žalostná a v záplave množstva informácií a dát zo všetkých strán (televízia, rádio, noviny, internet, Facebook, Twitter...) trpíme silnou informačnou toxicitou.

Medzi najčastejšie prejavy vyhorenia patria:

 • neustála únava - nízka úroveň fyzickej a emočnej inteligencie
 • úzkosť - prevládajúci pocit, že človek nestíha a nemá žiadnu kontrolu
 • zvýšená frustrácia prácou a kolegami
 • problémy so spánkom
 • fyzické problémy ako bolesti hlavy, gastrointestinálne problémy, problémy s pleťou a pod.
 • nesústredenosť
 • podráždenosť
 • strata schopnosti tešiť sa
 • pesimistický a negatívny prístup
 • znížená produktivita a výkonnosť
 • zvýšená miera používania alkoholu, tabaku, kofeinu alebo iných stimulantov
 • strata alebo naopak nárast chuti do jedla

Obvykle sa domnievame, že cestou je správne riadenie svojho času. K tomu používame rozne nástroje, programy, kalendáre, upomienky, pripomienky a notifikácie, diáre, rozne metody ako je GTD a podobne. Snažíme sa čo najviac úloh natlačiť do čo najkratšieho časového okna. No ... rovnako zažívame stále viac a viac stresu, tlaku, stále viac depresie a pocitov vyhorenia.

Ako z toho von? Podľa autora je kľúčové nie len riadenie svojho času (ktoré musí byť efektívne a nie generovať ešte viac stresu - uvedom si, že všetky tieto nástroje na time management majú slúžiť TEBE a nie TY IM, teda, nesmú ti generovať stres, napatie a tlak, musia slúžiť aby tieto negatívne pocity a tlaky eliminovali a uvolnili ti pocit napatia) ale hlavne riadenie svojej energie.

O vyhorení a totálnom blackoute vie autor na vlastnej skúsenosti, sám si tým totiž prešiel až do takej miery, že skončil na psychiatrickej klinike. Celý priebeh a vlastný príbeh popisuje otvorene ku koncu kapitoly, kde pridáva aj niekoľko tipov ako zvládať negatívny stres.

Ako riadiť a usmerňovať svoju energiu

Všechno kolem nás je energie, nic víc... jinak to ani být nemůže. To není filozofie, je to fyzika. Albert Einstein

Počul si už nasledovné tvrdenie?

Život je maraton, ne sprint.

Princíp zabehnutia maratonu prostredníctvom sérií šprintov je sposob práce s našou energiou ktorý má mnoho výhod a prínosov:

 • nížšia náchylnosť k negatívnemu stresu, vyčerpaniu, vyhoreniu a depresií
 • viac času na plánovanie, prípravu a zamýšľanie sa
 • zvýšenie nadšenia a angažovanosti
 • vyššiu úroveň produktivity

Podľa psychofyziologa Peretza Lavieho existujú tzv. "ultradiánne rytmy". Lavie skúmal vzorec "ospalosti", ktorý sa behom dňa prejavuje a svoje závery publikoval v podobe správy pre armádu USA. Zistil, že obecne, ľudia pociťujú ospalosť predovšetkým dopoludnia a to v cykle o dlžke 90 - 120 minút. Tieto cykly sú našimi ultradiánnými rytmami, ktoré určujú, kedy budeme prirodzene bdelí a pozorní a teda aj najproduktívnejší.

Každých 90 - 120 sa dostavuje približne 20 - 30 minút dlhý úsek najnižšej aktivity, kedy je naša energia na minime. V tejto fáze sa cítime unavení, podráždení, nesústredení a celkovo mimo. Po dosiahnutí najnižšieho bodu sa žačne energia vracať a my sa postupne dostaneme na ďalšiu špičku.

S princípom "ultradiánnych rytmov" osobne z časti súhlasím, ale nevytváral by som si z toho nejaké závazné vzorce, že presne takto to funguje u každého z nás. Vo veľkej miere závisí na celkovej tvojej životospráve - čo ješ, kedy to ješ a v akom množstve to ješ, ako spíš, akú máš fyzickú aktivitu. Tvoja mentálna aktivita a schopnosť podávať vysoké mentálne výkony konštantne v priebehu celého dňa, teda od rána od kedy sa prebudíš až do večera s nijakými extra výkyvmi ako to popisujú ultradiánne cykly, je v obrovskej miere ovplyvnená práve tým, čo konzumuješ (cukrový vs. tukový metabolizmus, low-carb alebo keto životný štýl, prerušované hladovanie, ale to je na niekoľko ďalších článkov a nie je to témou tejto knihy a recenzie).

Ak sa rozhodneš princíp ultradiánnych rytmov otestovať na sebe, alebo máš pocit, že toto je presne to, čo zažívaš, autor popisuje "návod" ako zaradiť a využiť ultradiánne cykly. Je to asi veľmi individuálna záležitosť, každý to vnímame inak, každý sme nastavený inak a fungujeme v inom režime.

Digitálne rozptyľovanie, informačná toxicita, infománia

Podľa štúdie firmy Hewlett-Packard v spolupráci so psychologom Glennom Wilsonom ktorí skúmali vplyv technologií na produktivitu pracovníkov, ktorej sa zúčastnilo viac než 1000 subjektov, keď nás pri práci rozptyľujú telefonáty, emaily či iné digitálne rušivé vplyvy, klesá naše IQ o 10 bodov, čo je viac, než napr. fajčenie marihuany (nie, to nie je motivácia pre začatie fajčenia marišky).

V extrémnych prípadoch toto hyperprepojenie prostredia úplne zničí tvoju schopnosť sústredenia a mentálnej rovnováhy. Ak je človek neustále online, vedie to k preťaženiu informáciami, patologickú neschopnosť udržať pozornosť, a k roznym syndromom ako je ADHD a tzv. digitálnej demencií (nadbytočné používanie technologických pomocok otupuje kognitívne schopnosti človeka).

Informačné preťaženie / toxicita sa dá vyjadriť niekoľkými štatistickými číslami:

 • v roku 2010 stálo informačné preťaženie ekonomiku USA viac než 1 bilion USD
 • 94% respondentov sa už niekedy cítilo byť preťažených informáciami až za hranicu ochromenia
 • 66% pracovníkov v "znalostných" profesiách uviedlo, že nemajú dosť času na zvládnutie všetkých svojich pracovných úloh
 • 58% štátnych zamestnancov strávi polovicu svojho pracovného času evidenciou, triedením alebo odstraňovaním informácií, čo sú pre štátny rozpočet USA náklady takmer 31 miliárd dolárov
 • čítanie a spracovávanie čo i len 100 emailov može zabrať pracovníkovi viac než polovicu dňa
 • Množstvo emailových komunikácií sa ťahá dni alebo až celé týždne, aj keď by ich mohol vyriešiť jeden niekoľko minútový telefonát
 • každých 10 ľudí, ktorým je zbytočne zaslaná kopia emailu znamená dohromady 45 minút vyplýtvaného času
 • Po 30 sekundovom vyručení može trvať až 5 minút, než sa plne obnoví sústredenie na prácu
 • Pracovníci vo "vedomostných" profesiách venujú zamysleniu a rozjímaniu len 5% svojho dňa. Informačné preťaženie znižuje schopnosť utriediť si myšlienky, prichádzať s novými nápadmi, byť kreatívny a inovatívny.

Autor pokračuje v tom, ako sa stať lídrom ktorý dokáže angažovať a nabíjať ostatních, či už vo svojom tíme alebo vo svojom okolí. Opať ti ponúka konkrétne kroky a stratégie ako toho dosiahnuť.

Stratégie riadenie energie

Autor definuje 4 bodovú stratégiu riadenia energie (nie len) na svojom pracovisku:

 • Fyzická
 • Emočná
 • Mentálna
 • Spirituálna

Fyzická stratégia

Toto je moja najobľúbenejšia stratégia a vedel by som o nej písať bezohľadu na obsah knižky veľmi veľa. No pokúsim sa však zhrnúť z obsahu knihy len tie fakty, o ktorých píše autor.

Život je energia, energia je pohyb. Odpoveď na otázku "prečo by som sa mal zaoberať pohybom, športom či fyzickou aktivitou, keď nie som športovec?" je teda jasná. Okrem toho, fyzický pohyb, cvičenie, šport zlepšuje a zvyšuje mentálny výkon, kreativitu a posilňuje kognitívny výkon.

Naša fyzická energia závisí podľa autora na 4 faktoroch (ja by som uviedol len 3 faktory, bez odpočinku v priebehu dňa):

 • jedálniček a výživa
 • cvičenie, pohyb, kondícia
 • odpočinok v priebehu dňa
 • spánok

Jedálniček a výživa

Téma na celé hodiny a cieľom tohto článku nie je strava ani výživa. Preto zhrniem túto časť do niekoľkých stručných bodov, viac detailov nájdeš v knihe.

 • Doplňujte nádrž tým správnym palivom
 • Jedzte málo ale častejšie: S týmto nesúhlasím, zastávam opačný princíp a to jesť max. 3x denne s prestávkami min. 5 hodín.
 • Vypestuj si zdravé stravovacie návyky (a trvalo udržateľný životný štýl)

Cvičenie, pohyb, kondícia

Nie, nie je to cliché, šport a pohyb naozaj prinášajú tieto benefity na tvoje telo a to, ako sa cítiš:

 • zníženie stresu
 • lepšia koncenetrácia
 • vačšia kapacita tvojej pamate
 • vačšia mentálna výdrž a odolnosť
 • vačšia krativita
 • rýchlejšie učenie sa (napr. jazykov)
 • lepšia nálada

A aké sú tipy autora ako začať s aktívnym pohybom?

 • Cvičenie by malo byť pestré: nie sterilné, nudné a s opakujúcimi sa pohybmi. Do svojho tréningového procesu by si mal zaradiť kardio (aerobne cvičenie), posilňovanie (ťažké váhy, bremená, cvičenie s vlastnou váhou) a stretching.
 • Vyhraď si vo svojom živote miesto pre cvičenie
 • Investuj do pokrokov: nastav / urči si jasné a konkrétne merateľné ciele, milníky.
 • Nebuď na to sám
 • Hýb sa v práci alebo doma (pohyb za no extra time)

Lepší spánok

Tipy autora pre lepší a kvalitnejší spánok:

 • Spánok musí byť rutina: je doležité chodiť spať a vstávať každý deň približne o tom istom čase, pomáha to našim vnútorným, biologickým hodinám
 • Osvetlenie, ticho a pohodlie: Tichá, tmavá (bez žiadnych rušivých svetiel prenikajúcich z vonku alebo z TV, mobilu, a iných displejov či led diod) spálňa, vypnutá wifi, telefon v letovom režime alebo min. 5m od hlavy, s teplotou ideálne okolo 16-18stupňov.
 • Pred spaním sa upokoj
 • Zaveď si upokojujúcu večernú rutinu napr. príjemný kúpeľ, počúvanie pokojnej hudby, čítanie knihy, písanie denníku a pod.

Emočná stratégia

Emočná energia (emočná stratégia či emočná inteligencia) je kľúčová pre tvoju schopnosť ovládať a udržiavať si určité pocity a nálady, vyrovnať sa s emočne a psychicky náročnými situáciami a vedieť ich zvládať. Ľudia s vysokou úrovňou emočnej inteligencie sa cítia pozitívne, nadšene a spokojne. Naopak, ľudia s vybitými emočnými baterkami sú náchylní k podráždenosti, hnevu a úzkostiam.

Dýchanie a relaxácia

Niečo tak jednoduché a primitívne čo vykonávame každý jeden deň, v pravidelných okamihoch je dýchanie. Naozaj ale vieme ako dýchať správne? Dych a správna technika dýchania je mocný nástroj, okrem iného pomocou dýchania dokážeme regulovať a zvládať svoje negatívne emocie.

Ako správne dýchať, aký je rozdiel medzi hlbokým a plytkým dýchaním popisuje autor v knihe.

Čas na zábavu a príjemné veci

Ako často si pri svojom pracovnom nasadení skutočne urobíš čas, aby si sa venoval niečomu, čo máš naozaj rád a baví ťa? Zábavu dnes berie množstvo ľudí ako zbytočný luxus, plytvanie zdrojov a prostriedkov (čas, peniaze).

Podľa štúdie z roku 2013 vykonanej firmou Direct Line Insurance potrebujeme pre pocit spokojnosti približne 7 hodín voľného času denne, v priemere však máme kvoli pracovnému tempu len asi 4 hodiny a 14 minút. Kvalitné trávenie a využívanie voľného času je kriticky doležité pre obnovu našej emočnej energie a emočnú rovnováhu.

To najlepšie čo pre seba možeš spraviť, je nájsť si činnosť, ktorá ti bude prinášať radosť a potešenie a zároveň ťa privedie do stavu flow. Medzi takéto činnosti možu patriť:

 • hudba
 • záhrada
 • kreslenie, maľovanie, keramika, hranie divadla
 • čítanie
 • kino, koncert, divadlo
 • výlety, múzeá, galérie, zábavné parky
 • varenie
 • zvieratá
 • milovanie
 • ručné práce
 • šport
 • fotografovanie
 • písanie blogu, poviedok, poézia
 • a ďalšie

Mentálna stratégia

Mentálna stratégia súvisí s výkonnosťou tvojej mysle a sústredeným využívaním intelektu. Má vplyv na tvoju schopnosť udržať pozornosť, analyzovať, učiť sa a uvažovať kreatívne. I keď mozog predstavuje asi len 2% našej hmotnosti, spotrebováva však až 20% prijímaného kyslíka a 25% glukozy.

Autor popisuje techniky, ktoré pomáhajú pri odfiltrovaní rušivých elementov a dosahovaní lepšieho sústredenia pri práci.

Sústreď sa na doležité

Príliš mnoho času a úsilia vynakladáme na zdanlivo "naliehavé" aktivity, ktoré však pri širšom pohľade zas tak doležité nie sú - telefonáty, emaily, rutinné úlohy alebo náhodné požiadavky a žiadosti od ľudí. Tie nám uberajú energiu, čo znamená, že jej máme nakoniec menej na riešenie skutočne doležitách úloh, ktoré by mali mať tú najvyššiu prioritu, pretože nám pomáhajú plniť naše ciele.

Vieš rozoznať čo je naozaj doležité? Dr. Coveye vytvoril maticu ktorá ukazuje 4 kvadranty do ktorých obvykle spadajú naše úlohy:

 • Kvadrant 1: Urgentné a doležité: kríza, termíny, neodkladné problémy, řiešenie mimoriadnych situácií
 • Kvadrant 2: Neurgentné a doležité: príprava a plánovanie, rozvoj vzťahov, osobný rozvoj, kreativita / inovácia
 • Kvadrant 3: Urgentné a nedoležité: vyrušenie, telefonáty a emaily, nedoležité stretnutia a správy
 • Kvadrant 4: Neurgentné a nedoležité: triviálne úlohy, práca pre prácu, plytvanie časom, surfovanie po internete

Spirituálna stratégia

Spirituálna stratégia je zdrojom našej motivácie, zápalu, odhodlania a dáva nám smer na našej ceste životom.

Rovnováha a dobíjanie našej spirituálnej energie záleží na dvoch faktoroch:

 • nájsť vyšší zmysel života a smerovať všetky svoje činy k jeho naplňaniu
 • poznať svoje najhlbšie hodnoty a žiť v súlade s nimi

Vizualizujte si zmysel svojho života

Toto je pre mňa TOP a kľúčový bod. Už som o tom písal, no stojí to za zopakovanie.

Ciele, poslanie, zmysel, sny, ktoré chceš dosiahnuť, kým sa chceš stať a ako chceš žiť. Práve to ti do žíl vleje tú energiu, ktorá ťa každé ráno, každý deň i v ťažkých chvíľach prinúti vstať z postele a vykročiť. Sú neustálymi pripomienkami toho, že všetko čo robíš stojí za to a má nejaký dovod. Ujasniť si, čo je pre teba zmyslom života može nejaký čas trvať a nemusí to byť jednoduché.

Aby si potom mohol naplnať svoje ciele v praxi, musíš si vytvoriť víziu a k tomu ti poslúži vizualizácia. Ak si niečo vizualizujeme v našej mysli, je viac pravdepodobnejšie, že sa to skutočne stane, čo dokladajú mnohé nepriame ale aj vedecké dokazy.

Vizualizácia je dokonalý sposob a nástroj ako si detailne predstaviť svoj život tak, ako by mal vyzerať. Udržiava ťa v súlade s tvojimi cieľmi a zmyslom života, slúži ako kompas, ktorý ťa vedie na správnu cestu za svojimi cieľmi a snami, aj keď z nej zídeš. Vizualizáciu, ako jednu z kľúčových súčastí úspechu používali aj napríklad Arnold Schwarzenegger, Oprah Winfrey, Will Smith alebo Jim Carrey.

Rozhodni sa vopred na čo budeš myslieť, akú situáciu, pozíciu vo svojom živote si ideš vizualizovať. Túto predstavu si následne možeš vykresliť do najmenších detailov:

 • čo budeš mať na sebe a ako budeš vyzerať
 • akú voňu cítiš, aký vzduch či vánok, akú teplotu cítiš, je ti zima alebo teplo?
 • čo vidíš, čo počuješ?
 • ako sa cítiš? si sebavedomí? je ti príjemne?
 • ako sa budeš správať?
 • aký máš vpliv? plníš svoje ciele?
 • a množstvo ďalších subjektívnych či objektívnych pocitov

Moja rada znie, napíš si do denníka, na papier, alebo do diára ako si predstavuješ svoj život, kde budeš a ako budeš vyzerať, ako sa budeš cítiť napríklad za 10 rokov. Vizualizuj pravidelne, napríklad každý večer pred spaním, alebo keď si ľahneš do postele a zaspávaš - zatvor oči a snívaj svoj život, predstavuj si svoj život, kam sa chceš dostať, kým chceš byť. Pravidelnosť a jasná vízia sú nesmierne doležité.

Tu je niekoľko tipov od autora, ako si nastavovať zmysluplné ciele:

 • Nastav si také ciele, ktoré ťa budú pozitívne a budú ťa posúvať k tomu, čo chceš, namiesto negatívnych, ktorým by si sa vyhýbal.
 • Formuluj si čo konkrétne chceš - v každej oblasti oblasti. Chceš viac peňazí? O koľko viac. Chce lepšiu prácu? Aká je to lepšia práca.
 • Čo z toho budem mať? Aké je tvoje PREČO?
 • Rozdeľ si veľké ambiciozne cieľe na menšie. Napríklad: "Vypracovať návrh podnikateľského plánu" sa dá rozdeliť na "Napísať úvod" atp.

Tvoja základná výbava na ceste ku šťastiu

Pre dosiahnutie skutočného a trvalého šťastia je nutné, aby sa tvojim cieľom stala samotná cesta. Nebudeš sa preto vydávať na cestu za šťastím ale na cestu šťastia. Ako sa dostať na cestu šťastia? Možno ti tieto metody budú pripadať ako otrepané frázy, ako banálne alebo ako ľudové rozprávanie. Nepodceňuj ich a skús ich začať vo svojom živote aplikovať a začnú sa diať zázraky.

Buď vďačný za to čo máš

Mal si zlý deň? Je ľahké prepadnúť do priepasti negativity a rozoberať "čo by bolo, keby". Najjednoduchšie ako sa z tejto priepasti dostať, je pozrieť sa na svoj život obecne, z úplne opačnej perspektívy a zamyslieť sa nad tým, za čo si vďačný. A možu to byť naozaj aj úplné maličkosti.

Svoju vďaku možeš vyjadriť roznymi sposobmi: v duchu sám pre seba, zapísať si svoj vďak a za čo si dnes vďačný do svojho denníka či diáru (tak ako to robím každý deň aj ja), alebo sa oň podeliť so svojimi blízkymi. Prípadne, možeš poďakovať priamo konkrétnym osobám.

Autor pripája aj niekoľko metod, ako svoju vďaku prejaviť:

 • "Tri dobé veci" (každodenná metoda): metodu každodenného ďakovania a vďačnosti sám aplikujem - ráno vyslovením svojich mantier a večer zápisom vecí za ktoré ďakujem za ten konkrétny deň, do denníku / diára.
 • "Tento týzdeň som vďačný za" (týždenná metoda)
 • Ďakovanie: dopis či iný písomný prejav konkrétnym ľuďom (rodina, kolegovia, priatelia...)

Nauč sa základom optimizmu

40% svojho pocitu šťastia dokážeme priamo a cielene ovplivniť my sami. Pestovanie optimistického pohľadu na svet je jedným z najlepších prostriedkov, ako svoj pocit šťastia takto pozitívne ovplyvniť. Optimizmus je schopnosť zameriavať sa na pozitívne stránky a výsledky, na to čo vyšlo alebo može vyjsť, nie na to čo nevyšlo alebo sa može pokaziť. Optimisti definujú podstatu svojho ja prostredníctvom svojich silných stránok a úspechu a tak očakávajú, že sa im budú stávať dobré a pozitívne veci.

Prejavuj láskavosť

Schopnosť, ktorá je veľmi postrádaná u nás na Slovensku, bohužiaľ.

Keď pre niekoho urobíš čokoľvek dobré - pomoc susedovi, darovanie vecí, pomoc niekomu v autobuse či v obchode - produkuje to v našom mozgu endorfíny, ktoré ovplivňujú náš pocit šťastia. Takéto prejavy láskavosti možu byť priame alebo anonymné, spontánne alebo plánované, malé alebo veľké. Niekedy možu mať obrovský dopad aj náhodné maličkosti. Aj v tomto prípade platí zákon reciprocity, pozitívna energia ktorú dnes vydáš sa ti jedného dňa vráti rovnako dobrým skutkom alebo pomocou od niekoho, alebo iným úspechom, šťastím či radosťou v tvojom živote.

Teš sa na odmenu

Ak existuje niečo, na čo sa možeš v budúcnosti tešiť, je to obrovská posila pre tvoj pocit šťastia. Dobrý pocit z budúcnosti, ktorý ťa čaká, dáva tvojmu úsiliu konkrétny smer a príjemný cieľ.

Pre mňa osobne je to veľmi silná a mocná metoda. Plánujem si "odmeny" obvykle na mesačnej báze (v diári / denníku) alebo potom na štvrť ročnej alebo pol ročnej báze. Potrebujem mať v živote a pri tom množstve práce niečo konkrétne na čo sa možem tešiť, niečo, čo je plánované a vytrhne ma z pracovnej reality. Niečo, čo si brutálne užijem. A... funguje to :)

Prestaň sa porovnávať s ostatnými

Nemožeme si pomocť, je prirodzené a je to v našej prirodzenej povahe, že sa porovnávame s tými, ktorým sa v určitých oblastiach života darí viac než nám, aby sme si odmerali, ako úspešní sme my sami.

Sociálne porovnávanie je do určitej miery v poriadku, pretože nám pomáha urobiť si presnejší obrázok o sebe a o svohom postavení vo svete. Može slúžiť vyšším pozitívnym cieľom, pretože nás ostatní možu inšpirovať. Ak sa z neho však stane príliš častý zvyk, prípadne až posadnutosť, prináša viac škody než úžitku, vysáva nám zo života radosť a naplňa ho pocitom menejcennosti, úzkosťou a patologicky nízkym sebavedomím.

Porovnávať sa z mojho pohľadu nie je správne. Najprv by sme si každý jeden z nás mali spraviť poriadok na svojom koberčeku, pozrieť a zamyslieť sa nad svojim vlastným životom a tým, čo možem zmeniť ja sám, vo svojom vlastnom živote. Nie sa pozerať na to ako žije alebo čo "má" "ten druhý", ako si žije, že ide 2x alebo 3x za rok na dovolenku alebo že si kúpil nové auto, alebo že dostal povýšenie v práci. A ja nie... Uf aká nespravodlivosť. Spravil som ale pre to ja sám niečo? Základné pravidlo, nese…nestaraj sa do života druhých ľudí ak nemáš vysporiadaný svoj vlastný život.

Brať si inšpiráciu alebo motiváciu od iných, lepších a úspešnejších, áno, jasné, prečo nie. Je to super, je super mať svoje vzory, niekoho koho obdivuješ, je mi vzorom či motiváciou. V takomto prípade sa s ním ale neporovnávam, vnútorne s ním nebojujem.

Autor popisuje 4 tipy, ktoré ti možu pomocť vymaniť sa zo zovretia sociálneho porovnávanie, či už online alebo v bežnom (offline) živote:

 • Nazabúdaj na svoje jedinečné stránky
 • Neber sociálne média príliš vážne
 • Zameraj sa na to, čo je skutočne doležité
 • Neporovnávaj sa s ostatnými ale iba sám so sebou

Odpusti a nechaj to tak

Nie je jednoduché sa cítiť spokojne a šťastne, keď si budeš neustále pripomínať, kto ti kedy ukrivdil, ublížil, urazil ťa, zranil alebo nechal v štychu. Neustále pripomínanie si prehreškov, ktorých sa voči tebe niekto dopustil, je forma chronického stresu. Spája sa s obsedantno-kompulzívnou poruchou, depresiami, úzkosťami a ďalšími fyziologickými problémami. Túha po pomste alebo snaha vyhýbať sa situáciám alebo ľuďom, ktorí ti sposobili bolesť, sú stratégie, ktoré sa nakoniec obrátia proti tebe, budú odsávať tvoju energiu a poškodzovať vzťahy. Jediným riešením ako zmierniť tieto negatívne dopady je naučiť sa odpúšťať.

Ale pozor, odpustenie neznamená zabudnutie a zmierenie sa alebo schvaľovanie či ospravedlňovanie. Keď niekomu odpustíš, nemusíš predstierať že to, čo sa stalo, bolo v poriadku. Nemusíš sa ani vzdať práva dožadovať sa právnou cestou spravodlivosti, za skutočne závažné ujmy.

Ide o to, aby si prestal byť obeťou a vzal si svoj osud spať do vlastných rúk a posunul svoj pohľad tak, aby si sa už neutápal v pocitoch hnevu, sebaľútosti, a zúfalstva. Možno, že si nemal také detstvo, možnosti, zážitky, výhody, vzdelanie, ocenenie, rodinu, kariéru, priateľstvo alebo lásku, akú si si podľa svojho názoru zaslúžil. Možno ťa niekto sklamal, radil alebo horšie - opustil, šikanoval, či zneužil. Odpustenie tie neprijemné spomienky nezmaže, ale pomože ti pristupovať k nim tak, že ťa prestanú ovládať a zatrpknutosť sa premení v neutrálne alebo produktívnejšie pocity.

Keď svoj hnev a zatrpknutosť necháš plávať a odísť, prinesie ti to vačší kľud a urobí to z teba lepšieho a silnejšieho človeka.

Odpustiť znamení prepustiť na slobodu vezňa a zistiť, že ste tímto vezňom boli Vy sami. Louis B. Smedes, kresťanský spisovaťel, etik, teolog.

Dopraj si rýchle úspechy

Predstav si, že už máš jasno v tom, čo sú tvoje ciele, zmysluplné ciele, ideš si za nimi, máš presnú predstavu i o svojom budúcom smerovaní. Čím to ale je, že sa ti občas zdá, ako by si prešľapoval na mieste?

Jedným z najlepších sposobov ako posilniť pozitívne emocie a spokojnosť v práci, je urobiť pokroky v nejakej zmysluplnej činnosti. Ak máš nejaký veľký cieľ ktorý potrebuješ dosiahnuť, je jasné, že sa k nemu nedostaneš na jeden záťah. Každý deň alebo týždeň možeš ale urobiť niekoľko menších krokov, ktoré ťa k nemu posunú.

Ak si rozdelíš veľké ciele na niekoľko menších krokov, je to skvelý sposob ako niečo urobiť ľahko a rýchlo dosahovať úspechy. Vždy, keď si zo svojho zoznamu vyčiakrneš úlohu, znamená to malý úspech, ktorý náš mozog odmení uvoľnením "víťazných" hormonov, ktoré navodzujú pocit spokojnosti a šťastia. Tie ti obratom posilnia motiváciu a sebavedomie.

Mojím mottom je, malými každodennými a systematickými krokmi k veľkým výsledkom a víťazstvám. Každý malý, v danom momente možno bezvýznamný krok v konečnom dosledku pomáha dosahovať veľkých výsledkov. Je ale doležité spraviť aj tento malý krok, pravidelne a systematicky.

Autor v závere popisuje metody a tipy, ako dosahovať pravidelné a malé úspechy, ktoré ťa posúvajú k tvojim veľkým cieľom.

Záver

Povodne recenzia na túto knihu nemala byť taká dlhá. Nebolo to ani v pláne a nemám to ani moc vo zvyku. No keď som začal listovať a prechádzať poznámky a záložky ktoré som v knihe mal, opakovať si kľúčové myšlienky, nešlo to inak. Nešlo to skrátiť, z dovodu komplexity a, doležitosti a sile myšlienok a hlavne, nedalo sa mi nedoplniť a nedopísať svoje vlastné názory či prístupy k niektorým témem a nedoplniť tak myšlienky z knihy.

Kniha má byť určená pre lídrov alebo menežérov. Moj názor je, že kniha je určená absolútne všetkým, ktorí chcú na sebe pracovať, ktorí chcú žiť lepší, kvalitnejší a plnohodnotnejší život. Pre všetkých, ktorí chcú začať dosahovať reálne a merateľné výsledky, plniť si sny a naplňovať svoj potenciál a svoje sny. Sú v nej zahrnuté ako racionálne princípy a metody tak aj tie duchovné a "vyššie".

Je len na tebe, či ich začneš aplikovať a či ich zaradíš do svojho každodenného života, alebo si pomyslíš, že sú to blbosti, spirituálne a duchovné kecy. Je to tvoja voľba.