Otázke medziľudských vzťahov je venovaných nespočetne veľa kníh, seminárov, či dokonca, sú témou mnohých osobných sedení so psychologmi a terapeutmi. No aj napriek tomu, sú medziľudské vzťahy pre mnohých z nás jedno veľké tabu, čomu nepriaznivo prispieva aj súčasná doba internetu, sociálnych sietí, neosobnému styku vďaka skrytej identite v online priestore, či absencia osobnej konfrontácie, z očí do očí, tvárou v tvár.

Hrajeme sa na niečo, čo v skutočnosti nie sme, skrývame svoju identitu za písmenká, neosobný kontakt, vzdialenosť a prezývky. A ak náhodou dojde k osobnej konfrontácií často krát sa nedokážeme v návale emocií ovládnuť a nedokážeme adekvátne reagovať. Je to zdroj mnohých hádok, poškodených vzťahov, fake news, vykonštruovanej zlosti či nenávisti, lží, intríg a poloprávd.

Myslíme si, že sa k ľuďom vo svojom okolí správame fér, priateľsky, otvorene a divíme sa, prečo sa oni k nám chovajú inak.

No skutočne sa chováme tak ako si myslíme? Sme vyrovnaní sami so sebou a pri kontakte s inými ľuďmi sa nesnažíme len hladiť si a naháňať svoje vlastné ego?

Cieľom tohto článku nie je analyzovať tvoje, moje či naše správanie. Ak nie si spokojný s tým ako sa k tebe ľudia chovajú, nehľadaj chybu v nich. V prvom rade začni s hľadaním sám pri sebe. Sprav si najprv poriadok pred svojimi vlastnými dverami, na svojom vlastnom koberčeku. Nesnaž sa za každú cenu hladiť si a nahánať svoje vlastné ego. Skutočnú zmenu dosiahneš až vtedy, ked zmeníš sám seba. Začni sám od seba!

Analyzuj sám seba, svoje správanie sa a vystupovanie. Zastav a zamysli sa spetne nad konkrétnymi situáciami, prehraj si ich v mysli a premýšľaj nad tým, či si reagoval správne, ako by si mohol reagovať lepšie a ako by sa tá konkrétna situácia mohla vyvýjať, keby si reagoval inak.

Na minulosti už nič nezmeníš, no budúcnosť je v tvojich rukách.

V poslednej dobe som aj ja cítil, že či už v okruhu ľudí s ktorými pracujem (externe, interne), alebo s klientami, priateľmi či s rodinou, začínajú tieto komunikačné línie zlyhávať. Chýbala priamosť, konkrétnosť, úprimnosť, otvorenosť, chýbala objektivita, vecnosť, strácal sa konsenzus a začínali narážať egá, začínali sa objavovať krivdy (objektívne či subjektívne), vznikali rozne fámy, šumy a nedorozumenia.

Inšpiroval som sa teda priateľom Vladom a požičal (a osvojil) som si niektoré z jeho 55 superúprimných pravidiel, ktoré som začal aplikovať do praxe (a vopred o nich informovať svojich kolegov či klientov).

Nesúhlasiš s niektorým z pravidiel, či si s ním v rozpore? Je mi ľúto, náš pracovný či osobný vzťah bude mať vážný problém. Predovšetkým utrpí tvoje ego s ktorým budeš tvrdo narážať a budeš s ním konfrontovaný.

Moje super-úprimné pravidlá pre lepšie medziľudské vzťahy:

 1. Buď otvorený v tom čo chceš (hovor to priamo).
 2. Hovor pravdu
 3. Hovor úprimne aj keby si niekoho mohol uraziť
 4. Nič ťa neurazí, ani nezraní
 5. Neberieš si nič osobne, každý môže bez strachu povedať svoj názor
 6. Kroť svoje ego, môže byť našim spoločným nepriateľom
 7. Nevytváraj si nikdy domnienky
 8. Všetko je neutrálne, ničomu nepriraďuj negatívnu interpretáciu
 9. Nerob povrchné závery
 10. Pýtaj sa otázky či veciam a javom rozumieš správne
 11. Zámerne si neubližujeme, ale sme k sebe tvrdí
 12. Konfliktom sa nevyhýbame, hľadáme dobré mechanizmy na ich vyriešenie
 13. Nájdi odvahu hovoriť o tom, čo skutočne chceš a potrebuješ
 14. Komunikuj tak jasne ako sa len dá
 15. Medzi nami sa nič nedeje za chrbtom toho druhého
 16. Skryté konflikty sú zakázané, otvorené želané
 17. Ak konflikt riešiť s niekým nevieš, nájdite si mediátora
 18. Ohováranie druhých za chrbtom je neprípustné
 19. Ak ťa niečo trápi, hovor priamo s osobou, ktorej sa to týka
 20. Priprav si fakty, názory nie sú podstatné, aj keď o nich môžeš hovoriť tiež
 21. Tvoje námietky musia byť dostatočne odôvodnené
 22. Zákerné alebo podlé správanie nebude tolerované
 23. Neschovávaj svoje emocie
 24. Podporuj vždy transparentnosť
 25. Ak spozoruješ problém, nečakaj až kým nastane pohroma, rieš ho
 26. Nauč sa klásť sebe i druhým nepríjemné otázky, ktoré nás posunú k jadru problému
 27. Konaj proaktívne a sám navrhni riešenia aj keby neboli perfektné
 28. Proaktívna chyba sa viac cení, ako reaktívne čakanie kým sa problém “vyrieši” sám
 29. Pomôž sebe aj druhým ísť za hranicu komfortnej zóny
 30. Riskuj bezpečne
 31. Nauč sa kontrolovať svoje myšlienky (kvalita uvedomenia)
 32. Ľutovať sa v akejkoľvek forme je neprípustné
 33. Nauč sa držať svoje myslenie v konštruktívnej a pozitívnej rovine
 34. Buď prísny, ale aj láskavý, tvrdý ale aj priateľský
 35. Ak niekoho chváliš urob to verejne, ak karháš len medzi štyrmi očami
 36. Nauč sa konať tak, aby z tvojich činov bola cítiť láska a úžitok pre druhých
 37. Nikdy neurob nič horšie, ako najlepšie vieš
 38. Vzdelávaj sa stále a o nové poznatky sa s nami podeľ