Lifehacky

Ku zvýšeniu efektivity a maximalizovaniu výsledku niekedy stačí veľmi málo. Príkladom je aj moje obľúbené pravidlo 80/20, tzv. Paretovo pravidlo, či Paretov princíp.