Kniha: Pozitivní líder - Jan Mühlfeit

Názov knihy je mierne zavádzajúci - hovorí o pozitívnom leaderovi čo može evokovať, že kniha je určená pre managerov, podnikateľov, majiteľov firiem, proste leaderov. Nie je to však úplne pravda, podobne ako v prípade knihy Vědomý business od Freda Kofmana. »