Mať v živote svoj vzor, osobnosť ktorú v niečom obdivujeme, inšpiruje nás v našom napredovaní, motivuje svojou prácou, výstupom či tým čo dosiahla, je veľmi prirodzené. Veď už ako deti sme mali vzory a "vzhliadali" k niektorým "dospelákom" ako k bohom. Pre mnohých to bol otec, mama, starý otec či strýko, starší súrodenec, alebo bratranec. V neskoršom veku, najme v čase puberty, sme si za vzory vyberali rozne "celebrity" ako sú speváci, herci alebo športovci. Boli to naši hrdinovia, boli to pre nás osobnosti, vzory, ideály podľa ktorých sme sa správali, akými sme sa chceli stať.


Myslím si, že mať v živote (aj v dospelom živote) svoje ľudské vzory a idoly je veľmi doležité. Skoro tak doležité, ako vedieť snívať, mať jasne stanovené životné ciele (poslanie), dokázať si svoje sny nielen predstaviť a tvrdo ísť za nimi ale hlavne si ich plniť.

Prečo mať svoj ľudský idol

Ľudské vzory nás do určitej miery formujú. Dokážu byť pre nás výzvou i motiváciou. Motivujú nás v dosahovaní cieľov a prekonávaní prekážok. Častokrát stojíme pred výzvou, ktorú naše idoly už prekonali, s večšími či menšími ťažkosťami, čo nás motivuje a nabíja pozitívnou energiou.

Samozrejme, tento vplyv nie je priamy. Našu situáciu nedokážeme konfrontovať či konzultovať s našim idolom, no jeho životný príbeh, jeho práca alebo správanie može byť pre nás silným hnacím motorom a inšpiráciou. Možno v živote stojíš na križovatke alebo pred náročnou situáciou či rozhodnutím. Práve v takejto situácií može byť tvoj idol nápomocný.

Športové idoly nám pomáhajú dosahovať lepšie výsledky, motivujú nás k výkonom (športovým ale aj osobným) a pomáhajú nám dosahovať lepších výsledkov v športových výkonoch. Možu slúžiť ako inšpirácia kam je možné sa vypracovať.

Tvoj idol v pozícií tvojho vzoru - pracovného, ľudského, fyzického či iného je a bude pre teba obrovskou motiváciou a inšpiráciou.

Výber a loajálnosť

Loajálnosť je asi mierne prehnané označenie no hneď vysvetlím ako som to myslel.

Vzory si možeme vyberať pozitívne a dobré ale tiež si možeme dať za vzory negatívne osobnosti. Negatívne v zmysle, že títo ľudia majú svoje morálne hodnoty nastavené záporne, konajú či sa správajú nemorálne alebo inak nevhodne (nechcem zachádzať moc do detailov). Ak si vyberieme za vzor osobu vnímanú v slušnej a kultivovanej spoločnosti negatívne a s odporom, takýto vzor nám viac ublíži (nepriamo) ako pomože. Preto pozor na to, koho si vyberáme za naše idoly a s kým sympatizujeme. Rovnako je doležité túto osobnosť dokladne poznať. Nemyslím osobne, myslím jej prácu či životný príbeh. Mnohokrát to a ako sa prezentuje navonok je len maska či pretvárka a v skutočnosti a v súkromí je to úplne niekto iný. A to sa netýka len osobnostnej stránky ale tiež napríklad práce alebo výsledkov ktoré dosiahla (táto persona). Doveruj, obdivuj, motivuj sa a inšpiruj ale preveruj! Je práca ktorou sa prezentuje jeho či jej dielom? Dosiahol ju čisto, férovo, legálne, ekologicky či ekonomicky? Buď kritický a premýšľaj komu naozaj budeš doverovať. Nesprávne zvolený vzor ťa može veľmi výrazne negatívne ovplivniť a tiež spraviť zlý obraz o tebe v očiach okolia a druhých ľudí.

Teraz naspeť k tej loajálnosti. Striedať idoly nie je dobré. Jeden mesiac či pol rok obdivujem toho herca či speváka na druhý mesiac už nie je IN, začnem odbivovať iného. Buď loajálny a "verný" svojmu idolu. Ak si si ho vybral niečo ťa na ňom inšpiruje, motivuje alebo obdivuješ ho z iného dovodu. Poznáš jeho prácu, poznáš jeho príbeh a vždy nájdeš u neho niečo nové, niečo viac, niečo čo prináša tvojmu životu pridanú hodnotu. Nie je dovod zo dňa na deň či z mesiaca na mesiac prestať a obrátiť sa k niekomu inému.

Mať vzor nie je náboženstvo, táto persona nepredstavuje "Boha", jediného možného ku ktorému možeš hľadieť. Idolov možeš mať viac (viz moj zoznam). Buď im ale "verný", udržuj svoj "zoznam" vzorov nie moc veľký a rozsiahly. Vyber si 10, 15 pre teba osobností a sleduj ich prácu dlhodobo - dokonca nadčasovo.

Moje vzory

Každá jedna z týchto osobností do určitej miery ovplyvňuje moj život, sposob myslenia a konania. Každý v niečom inom (i keď často krát sa prelínajú), každý svojím vlastným sposobom. Aj vďaka týmto ľuďom som na lepšej ceste ku svojim cieľom a snom, k tomu stať sa a byť lepším človekom, žiť kvalitnejší a plnohodnotnejší život, či zlepšovať zivot iným. Na ceste za lepšou verziou samého seba.

 • Mike Oldfield
 • Brian May
 • Tony Horton
 • Arnold Schwarzenegger
 • Elon Musk
 • Vlado a Tina Zlatošovci
 • Bill Gates
 • John Vanhara
 • Richard Branson
 • Ján Pavol II.
 • Andrew Carnegie
 • Nicholas Winton